De kommentarer som finns intill frågorna är tagna från verkligheten. Just dessa har vi hört flera gånger och vi får ofta andra liknande frågor.

Vi vill hjälpa till att bättra på kunskap och förståelse för samband mellan ljud, akustik och vibration.

 

Vår vision är "Att tillföra positiv förändring och vara en tillgång".

 

Byta ljudanläggning, varför då?

Den har fungerat fyrtio år och säkert fyrtio år till

 

Därför att all elektronik åldras och slits. Elektronik som används flitigt eller är placerat i en miljö som växlar mycket i temperatur och fuktighet påverkas mycket. Glappkontakt, oxid i reglagen, sus och brus, är tydliga tecken att det är dags att byta, men låt det inte gå så långt. Inte bara tal och musik förstärks utan även missljud som kan förstöra högtalare och hörselslinga men framför allt påverka hörseln negativt då det skrapar eller smäller kraftigt. För att verksamheten ska fungera måste tekniken fungera. Olika typer av störningar tar koncentration från verksamheten och skapar irritation hos såväl lyssnare som talare.

Med ett bra ljud används hjärnans koncentration till att spara. Med ett dåligt ljud läggs istället mer koncentration på att lyssna vilket medför att man har svårare att komma ihåg vad man har hört.

Ofta vill yngre personer byta till ny och bättre ljudanläggning. Lyssna på de yngre som har hörseln kvar och hör allt brusljud.

All teknik utvecklas till förbättringar och nya idéer gör entré. Så är det även med ljudprodukter. Idag är det möjligt att styra ljud, ljus och bild med en surfplatta eller mobiltelefon. Även taluppfattbarheten och taltydligheten ökar och det är ganska relevant i sammanhanget.

Vårt ledord är behovsanalys. Köp inte större anläggning än ni har behov av och heller inte mer avancerad än vad ni klarar av att hantera. En enkel och översiktlig kontrollpanel förenklar handhavandet radikalt i många fall. Vill ni ha hjälp med att se över era behov kontaktar ni oss.

 

Mikrofoner, är det verkligen en färskvara?

Det står ju inget bäst före datum

 

Ja, det är faktiskt sant. Man tänker inte på att mikrofonernas prestanda blir sämre med åren. Jämförs en 5 år gammal mikrofon med en ny av samma fabrikat och modell märks en tydlig skillnad. Notera att skillnaden inte märks lika tydligt på mikrofoner av sämre kvalite eftersom ljudkvalitén redan är sämre.

Membran i dynamiska mikrofoner likväl som kondensatorer i andra typer av mikrofoner torkar och orsakar att ljudet tappar i dynamik.

Saliv och annat skräp skapar en hinna på membran och sätter igen små hål vilket påverkar ljudupptagningen negativt.

Vi rekommenderar att mikrofoner byts efter några år för att behålla ett rent och klart ljud. Det gäller framför allt solistmikrofoner, dynamiska mikrofoner och headset utan puffskydd som sitter framför munnen. Orent ljud orsakar oönskade resonansfrekvenser och fasförskjutningar vilket är grunden till rundgång. Det är viktigast i lokaler med svår akustik där rundgång lätt uppstår och där ljudet inte hanteras av professionella ljudtekniker. Förekom skadade högtalare, otydligt ljud och byte av mikrofoner genom att byta ut puffskydd om det är trasigt, torrt eller smutsigt.

Vi har tillgång till de flesta mikrofonfabrikat. Testa oss.

 

Hörselslinga, vaddå?

Måste den fungera enligt regler, det räcker väl med att vi har en

 

Hörselslingan är till för att de som har hörapparat ska kunna höra, delta och medverka i verksamheten. Personer med hörapparat är individer som inte ska behöva förklara sitt handikapp. På samma sätt som en elektronisk dörröppnare alltid ska fungera för rullstolsbundna ska även hörselslingan fungera, man ska inte behöva säga till. Högtalarsystemet justeras för bästa prestanda kontinuerligt medan slingans funktion sällan kontrolleras. Ofta hör vi kommentarer som "dom säger väl till om den inte funkar". Men vet man inte att det kan låta bättre så säger man inte till. Slingan måste kontrolleras med jämna mellanrum så den fungerar korrekt. Eftersom en hörselskada anses vara ett handikapp och det finns handikapplagar så krävs egenkontrollprogram att reglerna efterlevs.

2006 beslutade EU att få en gemensam standard i Europa (IEC 60118-4 ) detta gällde både att få upp kunskapen om att slingor skall finnas i allmänna lokaler med fler än 25 personer men och då höjdes nivån från 100mA/m2 till 400mA/m2 samt en miniminivå på signalen på +/- 3dB. Har ni slinga som installerats innan 2006 bör ni se över den för era hörselskadade vänners skull. Kontakta oss om ni saknar utrustning och kunskap att testa, felsöka och trimma er hörselslinga.

 

Trådlöst, måste man verkligen byta till lagliga frekvenser?

Digital-TV och mobiltelefoni får väl flytta på sig, vi använde frekvensen först

Vi visste inte att man måste anmäla radiosändare

 

Ja, särskilt om man vill undvika störningar. Jan 2011 slog regeringen fast en lagändring när det gäller trådlösa mikrofonsystem. Att dåvarande 800 MHz bandet skulle öppnas för mobiltelefoni och digital TV. Eftersom det tidigare har varit en skyldighet hos användare att anmäla till Post & telestyrelsen och detta inte hade gjorts så kunde detta ske. Nya frekvenser är 470-790 MHz samt 863-865MHz. Störningar kan uppstå i endera riktning vilket inte är önskat av någon. Många undrar om man inte kan fortsätta använda ändå. Visst kan man, men man får inte. Man får inte köra bil påverkad heller även om man kan. I vissa fall i vissa regioner kan man få dispans.

Inventera era trådlösa system och skicka in anmälan till post och telestyrelsen så får ni svar om ni får använda det ni har. Notera att det idag inte krävs anmälan eller tillstånd inom vissa frekvenser, men risken är att om det inte finns registrerat hos pts kanske dom gör samma sak igen.

Länk till anmälan: www.pts.se Vill ni ha hjälp med dokumentationen kontaktar ni oss.

 

Copyright © 2010-2015. Alljudteknik. All Rights Reserved

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsrade länkar: